Je bekijkt nu Fors minder bouwvergunningen in 2022
vtwonen.be

Fors minder bouwvergunningen in 2022

Volgens cijfers van Statbel zijn er vorig jaar 28.674 bouwvergunningen voor nieuwe residentiële gebouwen toegekend, wat neerkomt op een daling van 9,7 procent ten opzichte van 2021. Bouwunie had deze daling al zien aankomen. In 2021 werden namelijk records gebroken op het gebied van vergunningen.

Nu bevinden we ons echter in economisch minder gunstige tijden. De bouwmaterialen zijn duurder geworden en de energieprijzen zijn gestegen. Ook de oorlog in Oekraïne heeft geleid tot meer onzekerheid en een daling van het vertrouwen. Al deze factoren samen maken dat de baksteen in de maag voor veel mensen te zwaar is geworden, aldus Bouwunie.

dalende aantal bouwvergunningen in schril contrast met topjaar 2021

Daarnaast zijn de bouw- en verbouweisen in 2022 verstrengd, wat in 2021 voor een toename van het aantal bouwaanvragen heeft gezorgd. Het feit dat er minder bouwvergunningen zijn afgegeven, heeft uiteraard de woningbouwers als eerste getroffen, gevolgd door andere bedrijven in de keten, zoals dakwerkers, schrijnwerkers of installateurs. Gelukkig kunnen zij wel nog aan de slag op de renovatiemarkt. Maar ook daar hangen donkere wolken boven, omdat er een mogelijke btw-verhoging op renovatie dreigt.

Bouwunie dringt er dan ook op aan om de btw op renovatie niet te verhogen van 6% naar 9%, zoals minister van Financiën Van Peteghem eerder heeft voorgesteld. Een btw-verhoging raakt de consument immers hard, want renoveren wordt gewoon nog duurder. Alle inspanningen die Vlaanderen doet om mensen aan het renoveren te krijgen, worden tenietgedaan door de federale regering met een btw-verhoging.

Grondig en duurzaam renoveren is nochtans noodzakelijk willen we de klimaatdoelstellingen van 2050 nog enigszins halen. Maar ook de bouwheer heeft baat bij een grondige renovatie. Die drukt de energiekosten.

Het dalende aantal bouwvergunningen staat in schril contrast met het topjaar 2021, toen in de eerste tien maanden van het jaar in Vlaanderen maar liefst 10,8 procent meer bouwvergunningen werden afgegeven. Bouwunie ziet hiervoor verschillende verklaringen. Zo was de grootste coronagolf achter de rug en trok de economie weer aan. Daarnaast werden in 2022 de bouw- en verbouweisen verstrengd, wat eind 2021 nog voor een sprintje in het aantal bouwvergunningen zorgde om aan deze strengere eisen te ontkomen. In 2023 zullen de regels opnieuw worden aangescherpt, maar de eisen zullen minder ingrijpend zijn dan die in 2022.

Bron: Bouwunie