Je bekijkt nu Het E-peil, 5 waarden van super belang voor je EPB
Wat betekent het e-peil
vtwonen.be

Het E-peil, 5 waarden van super belang voor je EPB

Het E-peil, de U-waarde, het S-peil, de R-waarde en lambda-waarde vormen 5 belangrijke waarden voor je EPB. We lichten ze in enkele posts graag toe.

Wat betekent het E-peil van een woning

Het E-peil staat voor de energieprestatie van een woning en haar vaste installaties. Deze maatstaf wordt berekend aan de hand van de thermische isolatie, de luchtdichtheid, de compactheid, de oriëntatie en de bezonning van het gebouw. Maar ook de vaste installaties voor verwarming, warmwatervoorziening, ventilatie, koeling en verlichting spelen een rol. Het is dus de optelsom van de energiebehoefte van een woning en de hoeveelheid hernieuwbare energie.

Wie vandaag aan bouwen denkt, moet een E-peil 30 of lager én een verplicht aandeel hernieuwbare energie vooropstellen. Bij de berekening is het uitgangspunt dat de temperatuur in de woning het hele jaar door 18 graden Celsius bedraagt. De uitkomst geeft aan hoeveel energie er maandelijks nodig is voor de verwarming en de koeling, het opwekken van warm water en de werking van de pompen en de ventilatoren. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger een woning.

Warmtepompen en zonneboilers tellen sinds 1 januari 2018 mee om een gunstiger, lager E-peil van gebouwen te behalen. Voor zonneboilers moet de oppervlakte van de zonnecollectoren voortaan minstens 2,5 procent van de bruikbare vloeroppervlakte bedragen, ongeacht de opbrengst van de zonneboiler. De andere hernieuwbare energiebronnen moeten dan weer ofwel 15 kWh per vierkante meter produceren ofwel net zo veel energie als vereist is voor de ruimteverwarming van een woning.

Vanaf 2021 moet elke nieuwbouw minstens aan de BEN-eisen (bijna-energieneutraal) voldoen. De woning mag nauwelijks nog energie verbruiken en het beetje energie dat nodig is, wordt opgewekt met hernieuwbare energie. Bouwaanvragen of meldingen zullen dan maximaal E30 als E-peil behalen.

Vind hier ook alle info betreffende de U-waarde, het S-peil, de R-waarde en lambda-waarde.