Je bekijkt nu Het S-peil, 5 waarden van super belang voor je EPB
Wat betekent het s-peil
vtwonen.be

Het S-peil, 5 waarden van super belang voor je EPB

De U-waarde, het E-peil, het S-peil, de R-waarde en lambda-waarde vormen 5 belangrijke waarden voor je EPB. We lichten ze in enkele posts graag toe.

Wat betekent het S-peil van een woning

Sinds 1 januari 2018 hebben het K-peil en de netto-energiebehoefte (NE) in de EPB-aangifte van woningen de plaats geruimd voor het S-peil. Deze nieuwe waarde zorgt er ondermeer voor dat de benadeling voor kleinere gebouwen verdwijnt.

Het nieuwe S-peil duidt het schilpeil of de gebouwschilindicator aan. Deze graadmeter evalueert alle energetische kwaliteiten van de gebouwschil op een evenwaardige manier, en dit zowel op het vlak van de winsten als de verliezen. Het schilpeil is afhankelijk van de isolatie van de schildelen, de luchtdichtheid van de woning, de invloed van de bouwknopen en de impact van de zonnewinsten.

Voor renovaties geldt er geen S-peil eis. Het voormalige K-peil verwijst enkel naar de isolatiegraad en de compactheid van de woning, maar brengt de luchtdichtheid en de zonnewinsten niet in kaart. De netto-energiebehoefte houdt dan weer rekening met winsten en verliezen die niet rechtstreeks te maken hebben met de schil, maar bijvoorbeeld op de interne warmtewinsten slaan. Bij de S waarde telt de vormefficiëntie van de wooneenheid mee, als alternatief voor de compactheid in het K-peil. De waarde van die compactheid wordt uitgedrukt als de verhouding tussen het beschermde volume en het bruto verliesoppervlak.

Dit betekent dat een kleine woning met eenzelfde geometrische vorm als die van een grote woning altijd een minder gunstige compactheid heeft. Door de invoering van de S waarde is deze benadeling voor kleinere gebouwen weggewerkt. Voortaan geeft het S-peil in één enkel cijfer weer hoe het, op energetisch vlak, is gesteld met de schil van de woning. Bij het K-peil ging het nog om een waarde per gebouw, het S-peil geldt per wooneenheid of per appartement. Het schilpeil bepaalt hoeveel energie de wooneenheid nodig heeft om de temperatuur van de woning op peil te houden. Hoe minder benodigde energie en hoe efficiënter de vorm, hoe lager het S-peil. Vooral de luchtdichtheid, de verhouding glas-vloeroppervlakte en de vormefficiëntie zijn cruciale parameters voor het behalen van een laag S-peil.

De eis voor het S-peil start aan S31 voor bouwaanvragen sinds 1 januari 2018. Vanaf 2022 wordt de eis strenger en moet worden voldoen aan S28. Wie voor deze parameters naar gemiddelde waarden streeft en zorgt voor een goede isolatie, komt zeker tegemoet aan S28. Binnen de parameters is er bovendien een keuzevrijheid. Zo kunnen de bouwheer en de architect kiezen voor een grotere glas-vloerverhouding dan energetisch optimaal is. S28 blijft dan haalbaar, mits extra aandacht wordt besteed aan bijvoorbeeld zonnewering.

Ken jij de betekenis van het E-peil, de U-waarde, de R-waarde en lambda-waarde?