Je bekijkt nu Wanneer heb ik recht op een woonbonus? | Leningen 2016-2022
vtwonen.be

Wanneer heb ik recht op een woonbonus? | Leningen 2016-2022

Wanneer heb ik recht op een woonbonus? De belangrijkste voorwaarden samengevat voor je belastingaangifte in Vlaanderen met leningen gesloten tussen 2016 en ‘22.

Wanneer heb ik recht op een woonbonus, Build for life

Wanneer heb ik recht op een woonbonus? | Belastingaangifte Vlaanderen 2023

In Vlaanderen werd de woonbonus afgeschaft voor leningen vanaf 2020. Toch kun je nog steeds aanspraak maken op de woonbonus als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zowel m.b.t. de som van de jaarlijkse afbetalingen van je hypotheeklening (de intresten plus kapitaalaflossingen), als m.b.t. de premies van de schuldsaldoverzekering zijn er voorwaarden.

Wanneer heb ik recht op een woonbonus? Voorwaarden betreffende de hypothecaire lening.

Wanneer heb ik recht op een woonbonus is een vraag die zich wel meer mensen stellen in deze periode van het jaar. Als je lening voor de eigen woning begonnen is in de periode 2016-2019 en als de woonbonus vorig jaar ook van toepassing was op jou, dan geniet je dit jaar opnieuw van de woonbonus. Als de woning in kwestie nog steeds je gezinswoning is.

Heb je vanaf 2020 geleend, dan heb je geen recht meer op een belastingvoordeel. Maar een herfinancieringslening afgesloten in 2020, 2021 of 2022 levert je wel nog een fiscaal voordeel op. Het belastingstelsel dat gold voor de oorspronkelijke lening is immers ook van toepassing op de herfinancieringslening. Is het bedrag van de herfinancieringslening hoger dan het saldo van de oorspronkelijke lening, dan levert dat surplus je geen fiscaal voordeel op. Ook uit een verlenging van de looptijd haal je in principe geen voordeel.

Om in aanmerking te komen voor de woonbonus zijn er enkele voorwaarden voor de hypotheeklening.

Zo is er een hypothecaire inschrijving nodig. Een hypothecair mandaat volstaat niet. De lening moet bovendien voor ten minste 10 jaar lopen. Als je de lening vervroegd terugbetaalt wanneer ze nog geen 10 jaar heeft gelopen, tellen voor dat jaar alleen de afbetalingen van vóór de vervroegde terugbetaling mee. Je mag dus geen rekening houden met het bedrag aan kapitaal en intresten dat je in één keer hebt gestort. Daarnaast dient de lening om een woning te kopen, te laten bouwen of te renoveren (ook de plaatsing van zonnepanelen valt daaronder). Als je er alleen de aanschaf van bouwgrond mee financiert, heb je geen recht op de woonbonus.

Ook voor de woning gelden er voorwaarden. Het belangrijkste criterium is dat het huis op het ogenblik van de leningsuitgaven uiteraard je eigen woning is. Die voorwaarde zal dus elk jaar opnieuw worden bekeken.

Voorwaarden betreffende de schuldsaldoverzekering.

Betreffende de schuldsaldoverzekering zijn er een vijftal factoren van belang. Je verzekering moet gerelateerd zijn aan een hypotheeklening die recht geeft op de woonbonus. Daarnaast mag je bij de aanvang van de verzekering nog geen 65 jaar oud geweest zijn. Voor het contract geldt geen minimumduur. Het is ook van belang dat je de begunstigde persoon opgegeven hebt die na jouw overlijden de volle eigendom of het vruchtgebruik van de woning zal verwerven. En indien je met de hypotheeklening ook de extra kosten voor de lening financiert, zal de premie van de schuldsaldoverzekering slechts pro rata meetellen voor de woonbonus.

Hoe kapitaalaflossingen, intresten en premies van je schuldsaldoverzekering invullen in je belastingaangifte?

Bij vak IX.I.1, nr. 334 kan je het bedrag invullen dat je in 2022 hebt betaald aan intresten en kapitaalaflossingen. Hou er hierbij rekening mee dat leningen afgesloten in 2022 geen fiscaal voordeel meer opleveren.

Bij vak IX.I.1, Nr. 335 kan je de premies van je schuldsaldoverzekering invullen. De totale som van beide bedragen mag niet hoger zijn dan € 2 280, of € 1 520 als je op 31 december 2022 nog een andere woning had. Vul “ja” of “neen” in bij nr. 336/337, afhankelijk van of de woning op 31 december 2022 je enige woning was of niet. Je mag tot € 80 toevoegen aan dat maximum als je gezin op 1 januari van het jaar na het leningsjaar drie of meer kinderen ten laste had.

Als je de lening samen met je partner hebt afgesloten en jullie beiden aan de voorwaarden voldoen voor de woonbonus, mag je beide bedragen onderling vrij verdelen als jullie getrouwd of wettelijk samenwonend zijn. Zorg ervoor dat jullie allebei het vermelde maximum respecteren.

Als jullie feitelijk samenwonen, heb je echter geen keuze: je kunt alleen het leningsbedrag opnemen dat overeenkomt met jouw deel in de mede-eigendom (bijvoorbeeld 50% als jullie elk voor de helft mede-eigenaar zijn van de woning) en voor de verzekering kun je alleen de premies op jouw naam invullen.

Build for life | 28 04 2023